Đại lý bong88 là tài khoản có quyền tạo và quản lý các tài khoản thành viên. Các chức năng có trong tài khoản đại lý có thể làm là thêm, giảm điểm, active hoặc đóng tài khoản thành viên. Tổng điểm của các tài khoản thành viên sẽ lớn bằng điểm trong tài khoản đại lý bong88.

đại lý bong88
Giao diện đại lý bong88

Điểm quy đổi đại lý bong88

Mức 20K/ điểm: đối với mức điểm quy đổi này đại lý sẽ được chiết khấu 5% trên tổng số tiền khách thua trong tháng, và 0.5% doanh thu cược của các thành viên.

Mức 25K/ điểm: đối với mức điểm quy đổi này đại lý sẽ được chiết khấu 7% trên tổng số tiền khách thua trong tháng, và 0.75 doanh thu cược của thành viên bong88.

Trường hợp khách thắng đại lý được chiết khấu sẽ là 0% và hoa hồng danh thu cược vẫn theo tỷ lệ quy định.

Đăng ký làm đại lý bong88

Cung cấp thông tin họ tên, số điện thoại, tên ngân hàng, số tài khoản ngân hàng.

Chuyển khoản trước số tiền tương ứng 1000 điểm theo mức quý đổi (20 triệu cho 20K/ điểm và 25 triệu cho 25K/ điểm).

Nhận được tiền nhân viên bong88 sẽ tạo tài khoản đại lý và hướng dẫn quý khách quản lý tài khoản như thêm xóa sửa, nạp rút điểm cho thành viên.

Điều kiện bắt buộc đại lý phải có ít nhất 5 thành viên hoạt động, nếu không đủ công ty chúng tôi sẽ ngưng hợp tác với đại lý.

Thanh toán đại lý

Vào thứ ba hàng tuần công ty chúng tôi sẽ tiến hành tổng kết những đại lý bong88 thắng và tiến hành thanh toán, chậm nhất trước 24h của ngày thứ 3 hàng tuần.